Економічні показники

Економічні показники

ЗВІТ

керівника підприємтсва про виконання показників

ефективності використання державного майна і прибутку,

а також майнового стану підприємства 

 

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2017 року


 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік


 


 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)

за 2017 рік


 

 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2017 рік


 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2017 рік


 

ЗВІТ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПО МОНІТОРИНГУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЛІСІВ ВИСОКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ЦІННОСТІ

ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство»

За 2017 рік

м. Овруч

ЗМІСТ:

Вступ……………………………………………………………..

1. Загальна характеристика підприємства……………………...

2. Критерії моніторингу діяльності підприємства…………….

3. Результати моніторингу діяльності підприємства………….

3.1. Рубки формування і оздоровлення лісів…………………..

3.2. Рубки головного користування і загальний обсяг рубок по                              їх категоріях …………………………………………………….

3.3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх                                                    категоріями, середньої зміни запасів деревини і інших                                таксаційних показників …………………………………………

3.4. Лісовідновні заходи ………………………………………..

3.5. Охорона і захист лісу……………………………………….

3.6. Рідкисні і зникаючі види,  взяті під охорону……………...

3.7. Площі лісів високої природоохоронної цінності…………

3.8. Інформація про соціальні наслідки господарської діяльності                              і впливу на довкілля……………………………………………..

4. Моніторинг лісів………………………………………...…….

 

 

ВСТУП

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ) по ДП «Овруцьке СЛГ», підготовлений спеціалістами лісогосподарського відділу у відповідності з вимогами Стандарту  НЕПКон за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC).

1. Загальна характеристика підприємства.

Директор

Шевчук Олександр Іванович

Адреса підприємства

11102, Житомирська обл., м.Овруч, вул. Житомирська, 35.

E-mail:

poryv@ovr.zt.ukrtel.net

Тел (факс):

(041-48) 4-25-16

ДП «Овруцьке СЛГ» розташоване в північно- східній частині Житомирської області на території Овруцького, Народицького адміністративних районів.

Підприємство було організоване у 2006 році до складу увійшли:

Борутинське лісництво площею 9023 га;

Виступовицьке лісництво площею 13550 га;

Журбенське лісництво площею 5125 га;

Ситовецьке лісництво площею 8691 га;

Коптівщинське лісництво площею 4656 га.

В теперішній час площа підприємства складає 41045 га.

Згідно за лісорослинним районуванням територія підприємства відноситься до зони центрального Полісся, змішаних хвойно-листяних лісів.

Клімат району помірно-континентальний і характеризується помірно мякою зимою, теплим літом і значною кількістю опадів.

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень в окремі роки є: весняні заморозки, які перешкоджали нормальній вегетації, цвітінню і плодоношенню рослинам. В цілому кліматичні умови району розташування підприємства сприятливі для ведення лісового і сільського господарства. Порівняно висока вологість, помірно тепле літо, мяка з стійким сніговим покривом зима, незначні коливання температури повітря, відсутність суховіїв сприяє успішному росту і розвитку основних лісоутворювальних деревних  порід. Це підтверджується наявністю в підприємстві насаджень відносно високих бонітетів сосна звичайна – 1,6; дуб звичайний – 2,5; береза повисла – 1,9; вільха чорна – 1,9.

Головне завдання підприємства – відтворення і збереження лісів для сучасних і майбутніх поколінь.

Діяльність підприємства базується на екологічно орієнтованих принципах ведення лісового господарства та лісокористування, а саме:

- збереження лісів високої природоохоронної цінності;

- збереження біотичного різноманіття;

- посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів;

- проведення рубок, які відповідають екології лісу та мінімізації негативного впливу на довкілля під час лісозаготівель;

- охорона лісів від пожеж, захист від шкідників та хвороб;

- невиснажливого, безперервного і постійного лісокористування.

Безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів передбачає планомірне задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції, розширене відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності, збереження біологічного різноманіття.

Характеристика земель лісового фонду ДП «Овруцьке СЛГ» по матеріалах  лісовпорядкування 2017 року.

Загальна площа – 41045 га.

Із них лісові землі -  39382,9 га.

в тому числі вкриті лісовою рослинністю землі – 37237,6 га, або 95% від лісових земель.

Детальна характеристика лісового фонду підприємства та моніторинг основних показників в порівнянні з попереднім лісовпорядкуванням (2008 р) приводяться в пункті 3.3 даного Звіту.

2. Критерії моніторингу лісогосподарської і іншої діяльності підприємства.

Згідно вимог критеріїв 8.2, 8.4, 8.5, 9.4 стандарту НЕПКон за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC), у відповідності з процедурою моніторингу ДП «Овруцьке СЛГ» щорічно проводиться моніторинг лісогосподарської діяльності по наступних показниках:

1. рубки формування і оздоровлення лісів.

2. рубки головного користування.

3. динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої зміни запасів деревини і інших таксаційних показників.

4. лісовідновні заходи.

5. охорона і захист лісу.

6. біотехнічні заходи.

7. динаміка популяцій видів рослин і тварин.

8. площі лісів високої природно-охоронної цінності, що охороняються.

9. інформація по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на довкілля

10. аналіз ефективності лісогосподарських заходів.

11. моніторинг лісів високої природоохоронної цінності

 

3. Результати моніторингу діяльності підприємства.

3.1. Рубки формування та оздоровлення лісів.

Назва рубок

Площа, га

Заг.запас, куб.м

Ліквід.запас, куб.м

план

факт

план

факт

план

факт

Рубки догляду - усього

265

265

4667

4859

3327

3504

Освітлення

78

78

606

606

Прочищення

12

12

194

194

Проріджування

38

38

523

545

472

493

Прохідні рубки

137

137

3344

3514

2855

3011

Санітарні рубки - усього

350

509

12963

32082

11618

28546

Вибіркові санітарні рубки

350

509

12963

32082

11618

28546

Інші заходи пов’язані з веденням л/г

111

111

522

593

113

173

Лісівничий догляд в незімкнутих л/к

85

85

332

333

Ліквідація захаращеності

20

20

69

90

63

84

Розчищення кварт.просік, га/км

4/10

4/10

61

71

Разом

726

885

18152

37534

15058

32223

В цілому загальний план проведення рубок формування і оздоровлення лісів у 2017 оці по площі виконано на 122 %.

При запланованому до рубання загальному обсязі деревини 18152 куб.м було фактично заготовлено 37534 куб.м.

Цілі проведення рубок формування та оздоровлення лісів досягнуті.

Негативних наслідків від проведення  рубок не виявлено.

Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів і інші рубки плануються згідно матеріалів лісовпорядкування та натурного обстеження ділянок.

Середньорічні прямі витрати на проведення рубок формування та оздоровлення лісів у 2017 році становили 2841,8 тис.грн. Середні прямі витрати  на заготівлю 1 куб.м деревини від рубок формування та оздоровлення лісів і інших рубок склали  88 грн. Витрати коливаються в залежності від структури видів рубки та вартості робіт і матеріалів.

 

3.2. Рубки головного користування і загальний обсяг рубок по їх категоріях.

Обсяги рубок головного користування в 2017 році у порівнянні з розрахунковою лісосікою.

Госплодарство (госпсекція)

Встановлена розрахункова лісосіка (куб.м)

Використання розрахункової лісосіки (куб.м)

Фактичні обсяги заготовленої деревини (куб.м)

Усього

51130

51130

52369

В т.ч. за господарствами

Хвойне - усього

42720

42719

43882

соснова

42720

42719

43882

Твердолистяне - усього

1100

1101

1125

дубова

1100

1101

1125

М'яколистяне - усього

7310

7310

7362

березова

4160

4160

4174

чорно-вільхова

3150

3150

3188

Щорічні обсяги отриманої деревини в результаті проведення рубок головного користування знаходяться в межах розрахункової лісосіки.

Заготівля деревини та її вивезення проводиться згідно з лісорубними квитками, які видаються Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки. За 2017 рік розрахункова лісосіка освоєна на 100%.

Рубки головного користування у 2017 році проведені на площі 176 га.

До початку проведення рубок проводиться обстеження лісосік і визначається спосіб лісовідновлення, дається оцінка потенціального впливу рубки на  навколишнє природне середовище та передбачаються заходи по мінімізації негативного впливу рубки  на довкілля. Результати заносять в Акт оцінки потенційного впливу на навколишнє природне середовище.

Після рубки , при проведенні огляду місць заготівлі деревини, на кожній лісосіці проводиться обстеження за наслідками рубки і дається оцінка потенційних екологічних наслідків.

За даними лісовпорядкування, на лісосіках минулого ревізійного періоду негативних наслідків, а саме: погіршення біорізноманіття та гідрологічних і грунтових умов, ерозія грунту, забруднення грунту і води виробничими відходами та побутовим сміттям тощо, не виявлено.

3.3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями.

Категорії земель

За даними лісовпорядкування

На 01.01.2009

На 01.01.2017

+.-

1. Площа земель лісового фонду постійного користування

41046,0

41045,0

-1,0

2. Лісові землі  - усього

39298,4

39382,9

+84,5

в тому числі:

2.1. Вкриті лісовою рослинністю землі - разом

37386,9

37237,6

-149,3

в тому числі: лісові культури

14114,6

14861,5

+746,9

2.3. Не вкриті лісовою рослинністю землі - разом

1911,5

2145,3

+233,8

в тому числі:

- незімкнуті лісові культури

670,0

698,7

+28,7

- лісові розсадники, плантації

0,8

8,0

+7,2

- згарища, загиблі насадження

13,8

9,1

-4,7

- зруби

450,0

724,6

+274,6

- галявини, пустирі

227,0

159,2

-67,8

2.4. Лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви

549,9

545,7

-4,2

3. Нелісові землі - усього

1747,6

1662,1

-85,5

в тому числі:

- рілля

15,6

15,6

0

- сіножаті

10,9

10,9

0

- пасовища

20,6

23,5

+2,9

- багаторічні насадження (сади, ягідники та ін.)

0,5

0,5

0

- води

20,1

19,5

-0,6

- болота

1211,9

1219,0

+7,1

- садиби, споруди

200,6

73,7

-126,9

- траси

140,8

137,0

-3,8

- інші нелісові землі

126,6

162,4

+35,8

Моніторинг динаміки породної структури деревостанів.

Панівна порода, господарство

Лісовпорядкування 01.01.2008 р. Площа (га)

Лісовпорядкування 01.01.2017 р. Площа (га)

Зміна породного складу

Сосна

25024,4

24434,1

-590,3

Ялина

59,4

57,9

-1,2

Разом хвойних

25083,8

24492

-591,8

Дуб

1061,0

1056,7

-4,3

Граб

16,4

16,4

0

Ясен

1,7

1,7

0

Клен

10,6

10,6

0

Акація

689,1

689,1

0

Гледичія

1,4

1,4

0

Разом твердолистяних

1780,2

1775,9

-4,3

Береза

7941,0

8369,1

+428,1

Осика

91,6

92,3

+0,7

Вільха

2372,0

2390,0

+18

Липа

61,7

61,7

0

Тополя

32,0

32,0

0

Верби деревовидні

20,5

20,5

0

Разом м'яколистяних

10518,8

10965,6

+446,8

Груша

4,1

4,1

0

Разом інших деревних порід

4,1

4,1

0

РАЗОМ:

37386,9

37237,6

-149,3

 

3.4. Лісовідновні заходи.

Середня щорічна площа фонду лісовідновлення близько 280 га. Представлена зрубами минулого і частково поточного років.

Головний спосіб лісовідновлення є створення лісових культур посадкою.

Звіт

про проведення лісокультурних робіт за 2017 рік

№ рядка

Найменування

одини ця виміру

завдан ня на період з початку року

викона но з початку року

1

2

3

4

5

01.

Відтворення лісів на землях, наданих у постійне користування (р02+08)

га

270

277

02.

у тому числі садіння і висівання лісу

-//-

160

186

03.

з них захисних лісових насаджень

-//-

-

04.

із рядка 02 садіння лісових культур

-//-

160

186

05.

у тому числі, садіння плантаційних лісових культур із скороченим оборотом рубки

-//-

-

-

06.

реконструкція малоцінних насаджень

-//-

-

-

07.

створення лісокультур садивним матеріалом з насіння з ПЛНБ

-//-

-

-

08.

Природне поновлення лісу

-//-

110

91

09.

у тому числі, сприяння природному поновленню лісу

-//-

-

-

10.

Створення захисних лісових насаджень на землях інших землекористувачів (власників земельних ділянок)

-//-

-

-

11.

Створення полезахисних лісових смуг

-//-

-

-

12.

Висіяно у розсадниках насіння деревних і чагарникових порід

-//-

0,6

0,6

13.

Вирощено стандартних сіянців для створення лісових культур

млн.шт

1,6

1,6

14.

Вирощено стандартних сіянців для озеленення

тис.шт

1

3,7

15.

Посаджено сіянців деревних, чагарникових, плодово-ягідних і технічних порід у шкільних відділеннях

тис.шт

1

1

16.

у тому числі хвойних порід

-//-

-

-

17.

Прийнято земель для створення у наступному році захисних лісових насаджень

га

-

-

18.

Обробіток грунту для створення у наступному році лісових культур - всього

-//-

80

86

19.

з них захисних лісових насаджень

-//-

-

-

20.

захисних лісових насаджень на землях інших землекористувачів (власників земельних ділянок)

-//-

-

-

21.

з них полезахисних лісових смуг

-//-

-

-

22.

Заготовлено насіння деревних і чагарникових порід - всього (р23+25)

кг

405

405

23.

у тому числі; хвойних всього

-//-

75

75

24.

з них; сосни

-//-

70

70

25.

листяних і чагарникових- всього

-//-

330

330

26.

з них дуба зв.+дуба червоного

-//-

200

200

27.

дуба звичайного

-//-

200

-

28.

З підсумку рядка 22 - заготовлено на ПЛНБ

-//-

-

-

29

з них; сосни

-//-

-

-

30.

дуба звичайного

-//-

-

-

31.

Переведено у вкриті лісовою рослинністю землі - всього

га

190

213

32.

у тому числі, лісорозведення

га

-

-

33.

Природне поновлення

га

90

93

34.

Крім того переведено у вкриті лісовою рослинністю землі на землях інших землекористувачів (власників земельних ділянок)

га

-

-

35.

з них полезахисних лісових смуг

га

-

-

Прямі витрати на лісовідновні роботи в 2017 році склали 1068,7 тис. грн. Таким чином  витрати на створення 1 га лісових культур становлять 5750 грн.

Дані таблиці  свідчать про те, що цілі по виконанню обсягів лісовідновлення досягнуті. Планові завдання по всіх показниках виконані.

3.5. Охорона і захист лісу.

Територія підприємства характеризується високим класом пожежної небезпеки.

Для ліквідації пожеж організовано пожежно-хімічні станції (ПХС-1 і ПХС-ІІ типу), за якими закріплені всі землі підприємства. Наявність ПХС пожежною технікою, обладнанням, інвентарем, хімікатами відповідає положенням про ПХС.

На рік лісовпорядкування діють ПХС-І типу – одна, ПХС-ІІ типу – одна, пожежно - спостережних вишок – 3, одна оснащена телевізійною системою спостереження, пунктів зосередження пожежного реманенту – 6.

В лісництвах і цехах підприємства організовані місця зберігання пожежного реманенту, які оснащені лопатами, мотигами, сокирами, баграми, граблями, вогнегасниками, вилами і ємкостями для води. Для оперативного зв’язку  всі лісництва оснащені радіотелефонним зв’язком, який діє цілодобово.

В підприємстві і лісництвах є оперативний план гасіння пожеж.


Обсяги заходів по охороні і захисту лісу від пожеж.

Найменування заходів.

Одиниця вимірювання.

Заплановано на ревізійний період.

Фактично виконано.

1. Організація щодо забезпечення пожежної безпеки.

Створення добровільних пожежних дружин

Кількість

7

7

Організація пунктів зосередження протипожежного інвентаря

шт

6

6

Щорічна розробка оперативно-мобілізаційного плану на випадок виникнення великих лісових пожеж

шт

5

5

Створення резерву паливно-мастильних матеріалів

тон

5

5

Влаштування мінералізованих смуг

км

100

115

Догляд за мінералізованими смугами

км

350

360

Організація та утримання пожежних станцій І-ІІ типів

шт

2

2

2.Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні).

Проведення роз’яснювальної та виховної роботи серед населення з використанням преси

шт

7

7

Обладнання місць відпочинку й паління

шт

20

20

Обладнання місць розведення багать

шт

20

20

Встановлення попереджувальних аншлагів

шт

31

31

Перекриття внепланових доріг

шт

38

38

Всього використано у 2017 році коштів на охорону лісу від пожеж 1977,3 тис.грн.

Згідно плану про підготовку до пожежо-небезпечного періоду шлагбаумами перекрито 38 заїздів у ліс. Встановлено 31 одиницю наглядної агітації. Проведено 28  лекцій і бесіди. Силами лісової охорони проводились рейди по виявленню порушників правил пожежної безпеки в лісах. Проведено 45 рейдів.   Виявлено  одного порушника правил пожежної безпеки та складено адміністративний протокол на суму 85 грн, по ст. 77 КУпАП.

Щорічно складаються і затверджуються «Мобілізаційний план по ДП «Овруцьке СЛГ», «План заходів спрямованих на попередження лісових пожеж». Погоджена та затверджена інструкція про взаємодію з підрозділами МНС під час гасіння лісових пожеж.

Протягом 2017 року державною лісовою охороною проведено 86 рейдів по охороні лісів від незаконних рубань, виявлено 1 порушника, складено протокол по статті 65 КУпАП та накладено штраф в розмірі 85 грн., збитки склали 235 грн.

 

Організаційно-господарські заходи профілактики та боротьбиз шкідниками та хворобами лісу.

Назва заходу

Одиниця виміру

план

факт

Лісопатологічне обстеження

га

9000

9015

Грунтові розкопки

шт. ям

300

300

Обприскування розсадників

га

0,1

0,1

Біологічні заходи боротьби

Виготовлення штучних гніздувань

шт./га

500/130

500/130

 

3.6. Рідкісні і зникаючі види флори і фауни, взяті під охорону.

На території спец лісгоспу виявлені види флори і фауни, які охороняються, а саме:

- представники флори: журавлина звичайна (vaccinium oxycoccos), росичка середня (drosera intermedia), плаун колючий (lycopodium аnnotinum),  гніздівка звичайна (neottianidus-avis), сфагнум (sphagnum affine), брусниця звичайна (vaccinium vitisidaea).

- представники фауни: глушець (tetrao urogallus), чорна лелека (ciconia nigra), рись євразійська ( lynk lynk), журавель сірий ( grus grus), бобер європейський ( castor fiber), ондатра мускусна (ondatra ribethicus), сова бородата ( strix nebulosa).

Місця знаходження ділянок, що охороняються, нанесені на карті – схеми лісів високої природоохоронної цінності. На даних ділянках рубки не проводяться.

 

Список

виявлених рідкісних видів флори і фауни та заходи щодо їх збереження.

Назва виду

Де знайдений (лісництво, кв, виділ)

Заходи з охорони

журавлина звичайна (vaccinium oxycoccos)

Борутинське кв. 57-64

Заборона будь-якої господарської діяльності, збільшення площі поширення, моніторинг та охорона.

росичка середня (drosera intermedia)

Борутинське кв. 57-64

плаун колючий (lycopodium аnnotinum)

Борутинське кв. 57-64

гніздівка звичайна (neottianidus-avis)

Борутинське кв. 57-64

сфагнум (sphagnum affine)

Борутинське кв. 49, 57-64

брусниця звичайна (vaccinium vitisidaea)

Журбенське кв. 56

глушець (tetrao urogallus)

Борутинське кв. 2-4, 7-9, 12-14, 18-21, 28-30. Журбенське кв. 56

чорна лелека (ciconia nigra)

Борутинське кв. 4, 9, 59.

рись євразійська (lynk lynk)

Борутинське кв. 45, 54.

журавель сірий ( grus grus)

Борутинське кв. 2-4, 7-9, 12-14, 18-21, 36-40, 45-48.

бобер європейський ( castor fiber)

Борутинське кв. 49, 57-64

ондатра мускусна (ondatra ribethicus)

Борутинське кв. 49, 57-64

сова бородата ( strix nebulosa).

Журбенське кв. 56

 

3.7. Площі лісів високої природоохоронної цінності що охороняються.

На території ДП «Овруцьке СЛГ» виділені і охороняються ліси високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ), або їх ще називають особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ).

Особливо цінні території для збереження лісів.

лісництво

квартал

виділ

площа, га

критерії виділення

заходи із зберігання

ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях.

Борутинське

1-4, 7-9, 12-14, 18-21, 28-30, 36-40, 45-48, 54-56

3116

Загально зоологічний заказник місцевого значення «Борутинське»

Охорона та збереження видів рослин і тварин занесених до Червоної книги України

Борутинське

49, 57-64

922

Загально зоологічний заказник  державного значення «Кутнє»

Охорона та збереження флори і фауни сфагнового болота

Журбенське

56

4-6

6,8

Державний ботанічний заказник «Хмелі»

Охорона та збереження заростей брусниці звичайної поширення її природнім шляхом

Ситовецьке

22

8

0,03

Памятка природи одинокі дерева-дуби «Язвін-1», «Язвін-2», «Язвін-3»

Охорона та збереження дубів насіннєвого походження, як представників бувших широколистяних дібров.

Разом

4044,83

ОЦЗЛ 2. Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громадян.

Виступовицьке

3

38

0,1

Місце відпочинку

Охорона та благоустрій

Коптівщинське

11

9

0,5

Рекреаційний

Охорона та благоустрій

Разом

0,6

ОЦЗЛ 3. Лісові території, що є визначальними для традиційної культурної ідентичності місцевих громад.

Борутинське

19

32

0,5

кладовище

охорона

Виступовицьке

12

17

0,9

кладовище

охорона

Журбенське

45

9

0,3

кладовище

охорона

Ситовецьке

29

22

0,5

кладовище

охорона

Разом

1,9

Всього

4047,33

Ліси ОЦЗЛ становлять 11% від вкритої лісовою рослинністю земель.

 

3.8. Інформація по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на довкілля.

Станом на 01.01 2018 року загальна чисельність працівників на підприємстві становить 189, із них 158 чоловіків  (84%) і 31 – жінки (16%). В основному, це працівники у віці 35-55 років 55%. Мають  загальну середню освіту 29%, професійно-технічну 19%, середню технічну 23%, вищу освіту 29% працівників.

В якості соціального пакета ДП «Овруцьке СЛГ» надає своїм працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі одного посадового оклада, застосовує системи преміювання, частково компенсує літній відпочинок, купує новорічні подарунки для дітей працівників і самим працівникам, подарунки жінкам до березневих свят тощо.

Соціальні характеристики працівників підприємства по статі, віку, освіті.

Характеристика працівників

Станом на 01.01.2018 року

Стать

Жінки

31

Чоловіки

158

Разом

189

Вік

18-34 роки

65

35-55 років

103

пенсіонери

21

Освіта

Загальна середня

55

Професійно-технічна

35

Середня вища

43

Вища

56

Рух кадрів

6,9%

Кількість працівників, які пройшли навчання за рахунок підприємства:

42

В тому числі: освіта вища

14

технічна

1

Підвищення кваліфікації

7

Отримання нової спеціальності

20

Підприємство у своїй діяльності керується такими соціальними принципами:

- лісове господарство має працювати як в інтересах працівників підприємства, так і місцевого населення;

- лісове господарство має забезпечувати соціальні гарантії і вимоги як на даний час, так ів майбутньому.

За 12 місяців 2017 року підприємство сплатило податків до бюджетів всіх рівнів та зборів до державних цільових фондів  26561,6 тис.грн., в тому числі до місцевих бюджетів 7603,8 тис.грн.

Підприємство забезпечує паливними дровами жителів населених пунктів і школи.

Екологічні і соціальні наслідки проведених у 2017 році лісогосподарських заходів оцінюються як несуттєві. Тобто негативний вплив на довкілля незначний, про що свідчать матеріали натурного обстеження ( акти огляду місць заготівлі деревини, матеріали тех. приймання та інвентаризації лісокультурних об’єктів).

 

4. Моніторинг лісів

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

стану ОЦЗЛ, проведеного у 2017 році у ДП «Овруцьке СЛГ»

Місцерозташування ОЦЗЛ (лісництво, квартал, ділянка)

Характеристика ОЦЗЛ

Результат моніторингу стану ОЦЗЛ у порівнянні з минулорічними показниками (зміни, характер змін)

1

Борутинське кв: 1-4, 7-9, 12-14, 18-21, 28-30, 36-40, 45-48, 54-56

Загальнозоологічний заказник місцевого значення «Борутинський»

Без змін

2

Борутинське кв: 49, 57-64

Загальнозоологічний заказник державного значення «Кутнє»

Без змін

3

Журбенське кв: 56 вид 4-6

Державний ботанічний заказник «Хмелі»

Без змін

4

Ситовецьке кв: 22 вид 8

Памятка природи одинокі дерева дуба «Язвін-1», «Язвін-2», «Язвін-3»

Без змін

5

Виступовицьке кв: 3 вид 38

Лісова територія для задоволення потреб місцевих громадян

Без змін

6

Коптівщинське кв: 11 вид 9

Лісова територія для задоволення потреб місцевих громадян

Без змін

7

Борутинське кв: 19 вид 30

кладовище

Без змін

8

Виступовицьке кв: 12 вид 17

кладовище

Без змін

9

Журбенське кв: 45 вид 9

кладовище

Без змін

10

Ситовецьке кв: 29 вид 22

кладовище

Без змін

 

Підготував головний лісничий                                  А.П.Хомич

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2016 року 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід)

за 2016 рікЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)

за 2016 рік 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2016 рік 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2016 рік

 

Звіт про виконання виробничого плану по лісовому господарству за 2016 рік.

 

 

 

 

 

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2015 року 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід)

за 2015 рік


 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)

за 2015 рік 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2015 рік 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2015 рік 

Економічні показники діяльності підприємства у 2015 році.


За 2015 рік на підприємстві заготовлено 405 кг насіння деревних і чагарникових порід.  Висіяно насіння у лісових розсадниках на площі 0,7 га, і вирощено 2 млн.штук стандартних сіянців лісових деревних порід.

Відтворення лісів проведено на площі 264 га. у т.ч. садіння лісу 164 га. Під посадку лісових культур у 2016 році підготовлено грунту на площі 108 га.

Переведено у вкриті лісовою рослинністю землі 247 га, у т.ч. лісових культур – 163 га і природного поновлення 84 га.

Проведено 48 рейдів по охороні мисливських угідь від браконьєрства. Складено 6 протоколів про порушення правил полювання на загальну суму 1598 грн., вилучено 2 одиниці мисливської зброї.

Заготовлено 23,2 тис. куб.м  ліквідної деревини від рубок формування та оздоровлення лісів на площі 720 га. 53,0 тис. куб.м. лісопродукції заготовлено на рубках головного користування.

Протягом року підприємством реалізовано лісопродукції (в оптових цінах без ПДВ) на суму 50 млн.156 тис.грн., сума реалізації на 1 працюючого склала 258,57 тис.грн.

Середня чисельність штатних працівників за 2015 рік – 194 чол.

Середня заробітна плата 1 штатного працівника  становить 4534 грн.

Сплачено податків і зборів всього 16 млн. 395,4 тис.грн. в т.ч; до місцевого бюджету-2923,1 тис.грн. до державного бюджету- 8468,8 тис.грн. єдиний соціальний внесок – 5003,5тис.грн.

 

Протягом року для поліпшення умов праці, придбано ряд основних засобів, зокрема: автобус «ПАЗ 672 М» на суму 31071 грн, автомобіль «Шевролє» - 249166 грн, автомобіль «УАЗ» - 280833 грн, гідроманіпулятор – 450666 грн, причеп – 493395 грн,  трактор «Беларус» - 716666 грн.


Економічні показники діяльності підприємства у 2014 році.


За 2014 рік підприємством заготовлено 58,7 тис.кбм деревини, в тому числі від рубок головного користування — 43,3 тис. кбм, при наявних ресурсах 61,9 тис. кбм і в т.ч. від рубок головного користування 51,1. Середня вартість знеособленого 1 кбм заготовленої деревини становить 524,17 грн.

За 9 місяців 2014 року підприємством реалізовано продукції на суму 30392,00 тис. грн. За рахунок власних коштів в 2013 році побудовано 1,7 км лісових автомобільних доріг, вартістю 919 тис. грн.

Значно виріс рівень середньомісячної заробітної плати за 9 місяців 2014 року і становить 3856,00 грн.

 

Середньоспискова чисельність працівників – 183 чоловік. За 2014 рік отримано 75 тис. грн. чистого прибутку.

 

 

За рахунок власних коштів в 2013 році побудовано 9,5 км лісових автомобільних доріг, вартістю 1,2 млн. грн.
Обсяг реалізації продукції за 2013 рік склав 38,7 млн.грн., у 2014 році планується реалізувати продукції на суму 39,0 млн. грн.

 

 

Рівень середньомісячної заробітної плати за 2013 рік становить 3297,0грн.

 

Середньоспискова чисельність працівників — 256 чол.
За 2013 рік отримано 277,0 тис. грн. чистого прибутку.
За 2013 рік сплачено до зведеного бюджету 4,1 млн.грн. податків, зборів та обов'язкових платежів, крім податків до бюджету підприємством сплачено 4,1 млн.грн. єдиного соціального внеску.