Напрямки діяльності

Напрямки діяльності

Основними видами економічної діяльності підприємства є:

 • ведення лісового господарства,  охорони, захисту  та
 • раціонального використання та відтворення лісів;
 • ведення мисливського господарства, охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь;
 • збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні властивості;
 • поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів;
 • охорона та захист лісонасаджень;
 • виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних робіт;
 • проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.

Мета стратегічного плану розвитку – задоволення потреб нинішнього та наступних поколінь у лісових ресурсах, продуктах їх перероблення, забезпечення стійкого фінансового зростання підприємства в середньостроковому періоді.
До 2019 року планується :

 • забезпечити ріст чистого доходу від реалізації продукції на 105,3 %;
 • збільшити середньомісячну зарплату працівників на 103,2%;
 • передбачається ріст продуктивності праці на 105,3%;
 • передбачається ріст основних фондів на 116,8%;
 • забезпечити випереджаючі темпи лісовідновлення порівняно з площею вирубок;
 • передбачається створення корінних мішаних деревостанів з широким використанням у лісових культурах швидкоростучих порід інтродуцентів, створення цільових насаджень із скороченим оборотом рубки;
 • перевести лісове насінництво на вищий рівень, шляхом відбору плюсових дерев та закладки лісонасінневих плантацій;
 • збільшити обсяги робіт з оптимізації породного складу існуючих лісостанів, за рахунок реконструкції малоцінних та низькопродуктивних деревостанів з урахуванням економічної доцільності;
 • з метою охорони, захисту , своєчасного освоєння лісосічного фонду та ліквідації наслідків стихійних явищ планується будівництво лісових доріг.

Завантажити

 

СТАТУТ

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"ОВРУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"