1.6. Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду

Найменування об’єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення Площа, га
Місцезнаходження
Коротка характеристика та режим ведення господарської
діяльності
Зоологічний заказник загальнодержавного значення „Кутне”.
Постанова РМ УРСР від 12.12.1983 р.
922,0 Борутинське л-во кв.49,57-64
Сфагнові болота з поселенням онда-три мускусної, бобра європейського; з місцями токовищ глухарів, тетеруків; зростання росички середньої.
Охорона, збереження та раціональне використання, дотримання встановленого режиму згідно з чинним законодавством і Положенням про заказник
Зоологічний заказник місцевого значення „Борутинський”
Рішення V сесії Житомирської облради шостого скликання від 17.05.2011 р. №208
3116,0 Борутинське л-во
кв.1-4,7-9,12-14,18-21,28-30,36-40,45-48,54-56
Місця поселення глушця, тетерева, орябка, рисі занесених до „Червоної книги України”.
Охорона, збереження та раціональне використання, дотримання встановленого режиму згідно з чинним законодавством і Положенням про заказник
Ботанічний заказник місцевого значення „Хмелі”.
Рішення Житомирського облвиконкому від 02.04.1984 р. №115
6,8 Журбенське л-во кв.56 в.4,5,6
Зарості брусниці звичайної та поширення її природнім шляхом.
Охорона, збереження та раціональне використання, дотримання встановленого режиму згідно з чинним законодавством і Положенням про заказник
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Язвін-1”, „Язвін-2”, „Язвін-3”.
Рішення Житомирського облвиконкому від 20.11.1967 р. №60
0,03 Ситовецьке л-во кв.22 в.6

Вікові дуби віком понад 300 років, що мають науково-історичне значення.
Охорона, збереження та раціональне використання, дотримання встановленого режиму згідно з чинним законодавством і Положенням про заказник
Разом 4044,83
Режим ведення лісового господарства в об’єктах природно-заповідного фонду перегляду не потребує.
 
 

5.9. Охорона лісу

5.9.1. Протипожежне впорядкування

Протипожежне впорядкування включає комплекс правових, організаційних технічних, лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісі, підвищення пожежестійкості деревостанів, своєчасне виявлення пожеж та їх гасіння. Заходи з охорони лісів від пожеж запроектовані з врахуванням економічних, біологічних і екологічних особливостей лісового фонду. 
В основу проектування покладені Правила пожежної безпеки в лісах України (2005), Положення про лісові пожежні станції (2006), узгоджені з лісогосподарськими підприємствами основні заходи з протипожежного улаштування. Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися проведенням профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території лісового фонду. З цією метою слід проводити розробку оперативних протипожежних планів, встановлювати регламент роботи лісопожежних служб в залежності від пожежної небезпеки і фактичної горимості лісів, проводити регулювання відвідування лісових урочищ, контролювати дотримання правил пожежної безпеки та ряд інших заходів. 
Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року №52 (додаток 13). Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки наведений в таблиці 5.9.1.1. Обсяги запроектованих протипожежних заходів по лісництвах наведені в додатку 10.

5.9.1.1. Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки, га

Лісництво Класи пожежної небезпеки
Разом Середній клас
1 2 3 4 5
Борутинське 4673,0 1774,1 2312,1 204,8 8964,0 1,78
Виступовицьке 7355,2 2883,0 2762,4 530,9 13531,5 1,73
Ситовецьке 3797,8 2641,2 1883,6 395,6 8718,2 1,87
Журбенське 3027,2 1080,3 879,6 167,8 5154,9 1,64
Коптівщинське 1628,6 2209,0 518,6 161,5 4517,7 1,82
УСЬОГО 20481,8 10587,6 8356,3 1460,6 40886,3 1,77
Територія характеризується 1,77 класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок хвойними пристиглими (36,8%), середньовіковими (27,0%) і молодняками (18,4%), відвідуванням лісу населенням, а також з врахуванням рівня щільності радіоактивного забруднення.
Територія спецлісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними розділена на майстерські дільниці та обходи і віднесена до наземної охорони лісів.
Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки  показано на схематичній карті.
Крім указаних в табл. 5.9.1.2. заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснювальній роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.

5.9.1.2. Обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Одиниці вимірювання
Існує Проектується Прийнято 2-ою л/в нарадою Термін виконання
1. Попереджувальні протипожежні заходи
1.1. Встановлення протипожежних вітрин
шт. 1 1 1 щорічно
1.2. Встановлення попереджувальних аншлагів
шт. 50 50 50 рев.період
1.3. Устаткування місць відпочинку і паління
шт. 10 10 10 -*-
1.4. Встановлення шлагбаумів шт. 40 40 40 -*-
1.5. Протипожежна пропаганда тис.грн. 2,0 2,0 2,0 щорічно
2. Обмежувальні протипожежні заходи
2.1. Створення мінералізованих смуг км 80 80 80 щорічно
2.2. Догляд за мінералізованими
смугами
км 240 240 240 -*-
3. Будівництво об’єктів протипожежного призначення
3.1. Ремонт і утримання доріг
протипожежного призначення
км 1 1 1 щорічно
3.2. Будівництво протипожежних
водоймищ
шт. 2 2 рев.період
3.3. Будівництво під’їздів до
водоймищ
шт. 2 2 -*-
4. Дозорно-сторожові протипожежні заходи
4.1. Утримання ЛПС шт. 2 2 2 щорічно
4.2. Організація пунктів зосередження протипожежного
інвентарю
пункт 6 6 6 -*-
4.3. Утримання тимчасових
пожежних сторожів
чол. 9 9 9 -*-
4.4. Організація ДПД шт/чол. 6/30 6/30 6/30 -*-
4.5. Утримання протипожежних
спостережних пунктів
шт. 3 3 3 -*-
5. Придбання протипожежного
обладнання
тис.грн. 5,0 5,0 5,0 -*-

5.9.2. Охорона лісу

Охорону і захист лісу здійснює державна лісова охорона. Основними її завданнями є здійснення державного контролю за всіма лісокористувачами і власниками лісів, за дотриманням лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб лісу, запобігання правопорушенням та контроль за використанням лісових ресурсів. Регулювання діяльності лісової охорони здійснюється згідно Положення про державну лісову охорону (2009). 
Для покращання охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість майстерських дільниць проектується 5, а кількість майстерських обходів – 24. Проекти поділу території спецлісгоспу на майстерські дільниці і майстерські обходи приводяться в табл. 5.9.2.1. і на карті-схемі.

5.9.2.1. Проект поділу території на майстерські дільниці та майстерські обходи

Найменування лісництв Загальна площа,га Дільниці Обходи
існує проектується існує проектується
кількість кількість середня
площа, га
кількість кількість середня
площа, га
Борутинське 8964,0 1 1 8964,0 4 4 2241,0
Виступовицьке 13531,5 1 1 13531,5 4 4 3382,9
Ситовецьке 8718,2 1 1 8718,2 6 6 1453,0
Журбенське 5154,9 1 1 5154,9 6 6 859,2
Коптівщинське 4517,7 1 1 4517,7 4 4 1129,4
УСЬОГО 40886,3 5 5 40886,3 24 24 1703,5

5.10. Лісозахист

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним. Загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу - 93,08 тис. м3. Лісовпорядкуванням виявлено осередків шкідників і хвороб лісу на площі 695,4 га (табл.4.5.1).
Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту наведені в табл.5.10.1. 
В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в табл. 5.10.1, повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги чинних „Санітарних правил в лісах України”. 

5.10.1. Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту

Найменування заходів Одиниця вимірювання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ою л/в нарадою Примітка
1. Лісопатологічне обстеження тис.га 37,7 37,7 щорічно
2. Ґрунтові розкопки ям 120 120 -*-
3. Обприскування розсадників га 0,2 0,2 -*-
4. Біологічні заходи боротьби:
- виготовлення штучних гнізд шт. 300 300 рев. період
5. Організаційно-господарські заходи:
- нагляд за появою осередків шкідників і хвороб
тис.га 40,9 40,9 щорічно
- пропаганда лісозахисту заходів 3 3 щорічно