Обсяги користування лісом і всі види господарських заходів лісовпорядкуванням запроектовані у відповідності з чинними в лісовому господарстві нормативно-правовими актами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище. Вони забезпечать раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності і якісного складу лісів, посилення їхніх захисних функцій.
У відповідності з чинними законодавчими актами з розрахунку рубок головного користування виключено (табл. 5.1.1) 13971,8 га (37,1%) вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, в т.ч. 2861,5 га (40,3%) стиглих і перестійних насаджень.
Запроектований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок  складає 90,25 тис.м3 ліквідної деревини (101,19 тис.м3 стовбурного запасу) або 94,2% від фактичної заготівлі деревини на рік лісовпорядкування і 62,9% від середньої зміни запасу. Питома вага головного користування від загальної заготівлі деревини становить 69,7%.
Приймаючи розрахункову лісосіку лісовпорядкування керувалося принципами забезпечення невиснажливого і рівномірного користування лісовими ресурсами, збереженням умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх екологічних та інших корисних властивостей.
Способи рубок запроектовані у відповідності з правилами рубок. Стовідсоткова питома вага суцільно лісосічних рубок зумовлена рівнинним рельєфом і умовами місцезростання насаджень.
В рубки догляду запроектовані всі насадження, які потребують їх невідкладного проведення . Санітарні рубки запроектовані в насадженнях, які їх потребують за лісогосподарськими вимогами. Крім того, виявлено захаращеність на площі 1223,0 га із загальним запасом 16,72 тис. м3.
Проведення рубок формування і оздоровлення лісів та очищення від захаращеності підвищить стійкість насаджень, покращить їхній санітарний стан, збільшить загальну  продуктивність.
В ревізійному періоді проектом передбачається відновлення лісу на всіх невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і на зрубах ревізійного періоду (в обсязі 9 розрахункових лісосік) на площі 2811,4 га , в тому числі лісові культури 2120,9 га (75,4%), природне поновлення 690,5 га (24,6%). Вибір головних порід і схем лісових культур зроблений з врахуванням типів лісорослинних умов та функціонального призначення лісів . 
Перевага надавалась змішаним типам лісових культур, як більш стійких до промислового забруднення повітря, хвороб і шкідників лісу та інших несприятливих умов.
Залісення земель фонду лісорозведення в обсязі 24,5 га , дозволить в незначній мірі підвищити лісистість і захисні функції лісів.
Виконання запроектованих обсягів протипожежних заходів  і заходів з лісозахисту  буде сприяти збереженню лісових насаджень і запобіганню втрат деревини і захисних властивостей лісу від пожеж, шкідників і хвороб.
Намічені обсяги побічних користувань  не перевищують виявлених експлуатаційних запасів і за умови дотримання чинних правил не спричинять негативного впливу на навколишнє середовище. Передбачені проектом біотехнічні заходи і рекомендації з експлуатації мисливської фауни будуть сприяти підвищенню  продуктивності молодняків.
Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращанню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих функцій лісу. 
В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 1,1%, площа лісових ділянок, не вкритих лісовою рослинністю зменшиться на 18,1%. Середній запас насаджень на 1 га підвищиться на 1,9%, (стиглих насаджень –  на 6,3%), середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок зросте на 2,6%.

Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів

Показники Одиниця вимірювання На рік лісовпорядкування На початок наступного періоду
1. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього
га 37690,5 38102,0
в т.ч. за групами порід:
– хвойні га 24145,3 24876,8
– твердолистяні га 1693,5 1655,0
– м’яколистяні га 11851,7 11570,2
2. Незімкнуті лісові культури га 783,2 794,0
3. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки –
усього
га 2279,2 1867,7
4. Загальний запас насаджень тис.м3 8153,75 8386,99
5. Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок – усього
м3 216 220
6. Площа стиглих і перестійних деревостанів –
усього
га 7103,1 9297,4
в т.ч. за групами порід:
– хвойні га 4294,2 6248,4
– твердолистяні га 927,2 918,3
– м’яколистяні га 1881,7 2130,7
7. Загальний запас стиглих і перестійних деревостанів – усього
тис. м3 2016,28 2808,20
в т.ч. по групах порід:
– хвойні тис. м3 1395,52 2136,68
– твердолистяні тис. м3 170,30 166,94
– м’яколистяні тис. м3 450,46 504,58
8. Середній запас стиглих і перестійних деревостанів на 1 га
м3 284 302
в т.ч. за групами порід:
– хвойні м3 325 342
– твердолистяні м3 184 182
– м’яколистяні м3 239 237
9. Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок м3 3,9 4,0
10. Обсяги усіх видів рубок на 1 га лісових ділянок м3 3,2 3,2
в т. ч. по головному користуванню м3 1,7 1,7